Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Office 2003 Service Pack 3 (SP3)

 
Σύντομη περιγραφή
Το Office 2003 Service Pack 3 παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Microsoft Office 2003.

Προεπισκόπηση

Το Microsoft® Office Το Microsoft® Office 2003 Service Pack 3 (SP3) αποτελεί σημαντικό βήμα εξέλιξης στην ασφάλεια του Microsoft Office 2003. Θωρακίζει ακόμη περισσότερο την οικογένεια προγραμμάτων Office από πιθανές επιθέσεις και άλλες απειλές ασφαλείας. Αυτό το service pack περιέχει και επιδιορθώσεις που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν ως μεμονωμένες ενημερώσεις για το Office 2003.

Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (923618): Περιγραφή του Office 2003 Service Pack 3.

Τι περιλαμβάνει αυτό το Service Pack
Σε αυτό το service pack περιλαμβάνονται νέες, σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας. Αυτό το service pack περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν για το Office 2003:


 • Office 2003 Service Pack 1
 • Office 2003 Service Pack 2
 • Ενημέρωση για το Office 2003 (925251)
 • Ενημέρωση για το Office 2003 (924886)
 • Ενημέρωση για το Office 2003 (919029)
 • Ενημέρωση για το Office 2003 (923097)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Office 2003 (923272)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Office 2003 (924424)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Office 2003 (921566)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Office 2003 (917151)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Office 2003 (914455)
 • Ενημέρωση για το Office 2003 (913571)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Office 2003 (905645)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Excel 2003 (918419)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Excel 2003 (905756)
 • Ενημέρωση για το InfoPath 2003 (920103)
 • Ενημέρωση για το Outlook 2003 (913807)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Outlook 2003 (892843)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το PowerPoint 2003 (916518)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Publisher 2003 (894542)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Word 2003 (917334)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Excel 2003 (940602)
 • Ενημέρωση ασφαλείας για το Office 2003 (936048)

Το Service Pack 3 περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις στη σταθερότητα μετά από παρατηρήσεις χρηστών από την Ηλεκτρονική ανάλυση διακοπής λειτουργίας της Microsoft στο Office 2003 και από σχόλια στην Υποστήριξη προϊόντων της Microsoft (Microsoft Product Support).

Ορισμένες από τις αλλαγές στο Service Pack 3 τροποποιούν τη συμπεριφορά του Office 2003, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που απενεργοποιούν ορισμένες δυνατότητες από προεπιλογή και αυξάνουν τον έλεγχο των διαχειριστών του υπολογιστή. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:
 • Το Office 2003 δεν μπορεί πλέον να ανοίγει και να αποθηκεύει ορισμένες μορφές αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938810.
 • Οι φόρμες MAPI δεν εκτελούνται σε δημόσιους φακέλους και σε φακέλους χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938816.
 • Τώρα μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του Office 2003 ώστε να αποδέχεται ή να αποκλείει συγκεκριμένα στοιχεία COM. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938815.
 • Ορισμένα στοιχεία COM με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938814.
 • Έχουν γίνει αλλαγές στη συμπεριφορά του Microsoft Office Document Imaging. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938813.
 • Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ορισμένων συνημμένων στο Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938811.
 • Δεν είναι πια δυνατή η ρύθμιση των παραμέτρων των προσθέτων της Access για χρήση από όλους τους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938809.
 • Η ρύθμιση ταχείας αποθήκευσης στο Microsoft Office Word έχει καταργηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938808.
 • Τα έγγραφα που αποθηκεύονται με συγκεκριμένες μορφές δεν περιέχουν πλέον τον αριθμό έκδοσης του Office. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938807.
 • Ορισμένες μακροεντολές σε παλαιότερες μορφές αρχείων του Excel έχουν αυξημένη ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 938806.
 Επίσημη Ιστοσελίδα :
http://www.microsoft.com

Για να μεταβείτε στην σελίδα λήψης κάντε κλίκ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: