Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Συντομεύσεις Windows

Τα πλήκτα windows  βρίσκονται στην κάτω αριστερή γωνία και, την κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου σας μεταξύ των Ctrl και Alt πλήκτρων
Αν δεν είναι εκεί, τότε δεν έχετε ένα πληκτρολόγιο Windows. 

1 Windows Key + E Το πλήκτρο Windows + E  
 Ανοίγει ένα νέο παράθυρο Explorer

2 Windows Key
Εμφανίζει το μενού Έναρξη.
3 Windows Key + D
Ελαχιστοποιεί όλα τα παράθυρα και δείχνει την επιφάνεια εργασίας.

4 Windows Key + D ξανά
νοίγει όλα τα παράθυρα και σας μεταφέρει πίσω  εκεί που ήσασταν. 

 5 Το πλήκτρο Windows + F
Εμφανίζει την αναζήτηση των windows σε ξεχωριστό παράθυρο διαλόγου.

 6 Το πλήκτρο Windows + L
Κλείδωμα των Windows 

7 Το πλήκτρο Windows + M
Ελαχιστοποιεί όλα τα ανοιχτά παράθυρα. 

8 Windows Key + Shift + M
 Επαναφέρει όλα τα προηγουμένως το ανοιχτά  παράθυρα.

9 Το πλήκτρο Windows + R 
Εμφανίζει την εντολή RUN  
10 Το πλήκτρο Windows + F1 
Εμφανίζει το Windows H ELP μενού. 

11 Windows Key + Pause / Break
Εμφανίζει το Σύστημα  παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες.

12 Windows Key + Tab
Κύκλος μέσω των κουμπιών στη γραμμή εργασιών.

13 Το πλήκτρο Windows + U
Εμφανίζει το Διαχειριστή Utility με επιλογές προσβασιμότητας, Μεγεθυντικός φακός, Αφηγητής και το Πληκτρολόγιο οθόνης.


14 Alt + Tab
Εναλλαγή (διακόπτης) μεταξύ ανοικτών παραθύρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: